Som rejsebureau skal vi, som følge af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2122, gøre vores rejsende opmærksomme på, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat.

Årsagen til reglerne i plantesundhedsforordningen er at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktionen mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med planteprodukter som blinde passagerer eller smugles ind. Planteskadegørere kan gøre stor skade på dansk økonomi og natur. Ved mistanke om fund af særligt alvorlige planteskadegørere, også kaldet karantæneskadegørere, er der anmeldepligt til Landbrugsstyrelsen.

Læs retningslinjer for indførslen af planteprodukter til EU her:

Læs mere om rejsereglerne her

Folder, information til rejsende om reglerneTil top